Home

СЕВ Брокерс ЕООД е създадена през 1993 г. в Габрово, България като компания за внос / износ, доставяща черни и цветни метали от Русия, Украйна и Китай на основни клиенти в Централна и Източна Европа. Благодарение на успешните си международни търговски операции, компанията разшири дейността си в следните бизнес сфери – търговска дейност, търговска собственост, производство, медицински услуги.