Управление

Собственик и генерален мениджър на СЕВ Брокерс ЕООД е д-р инж. Стефан Петков, опитен мениджър и успешен предприемач. Под негово ръководство СЕВ Брокерс ЕООД стана една от водещите търговски компании в България.